Facebook Instagram YouTube

 DOŁĄCZ DO PROGRAMU:

 • ● Stałe rabaty w kilkudziesięciu sklepach Placu Unii
 • (np. Perfect Vision -30%, Villeroy & Boch -10%, SWISS -10%)
 • PEŁNA LISTA OFERT PO ZALOGOWANIU
 • ● Dostęp do limitowanych ofert i najświeższych informacji
 • o wydarzeniach w Placu Unii

Polityka prywatności

I. Dane osobowe.

 

§ 1

  1. Pojęcia użyte w niniejszej polityce prywatności, pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie programu City Shopping Stories.

  2. Użytkownik w celu zawarcia Umowy musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

  3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z Wykonawcą oraz inne dane osobowe zebrane przez Wykonawcę są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

 

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.

 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

 

§ 3

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

 

§ 4

 1. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z Umowy. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Wykonawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. Wykonawca może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach określonych w ustawach wskazanych w postanowieniu § 1 ust. 3.

 2. Wykonawca możeza dodatkową i opcjonalną zgodą Użytkownika przetwarzać jego dane osobowe w celach:

 • statystycznych,

 • marketingowych

 • przekazania innemu, określonemu w odpowiedniej klauzuli podmiotowi lub podmiotom.

 1. Każda zgoda, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego może być w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

§ 5

Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania (również z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) do niego na podane Użytkownika adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych innych niż newslettery, o których mowa w Regulaminie. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

§ 6

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

 

II. Pliki cookies.

 

§ 7

 1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.

 2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

 • świadczenia usług oferowanych przez Wykonawcę,

 • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,

 • marketingowych i statystycznych Wykonawcy i podmiotów z nim współpracujących,

 • zabezpieczenia ankiet i sond internetowych przeprowadzanych przez Wykonawcę przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby,

 • prezentacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika.

 

§ 8

 1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

 

 

III. Dane zawarte w logach systemowych.

 

§ 9

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

 

IV. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

 

§ 10

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

V. Inne.

 

§ 11

Z uwagi na przedmiot Umowy Użytkownik nie ma możliwości korzystania z oferowanych w jej ramach usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

§ 12

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.

 

§ 13

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sekretariat.placunii@cbre.com.